Tag » Donna D'Onna

Rantai dan Anjing Gunung

Ternyata tidak semuanya mengagumiku dan menunggu kedatanganku. Baru saja dua-tiga detik aku hinggap, aku sudah disambut salakan yang luar biasa berisik, bahkan bagi aku yang sudah kenyang pengalaman berpapasan dengan pesawat jet berukuran besar. 373 altre parole

Donna-donna

Donna Donna, #1241

Every once in a while, a magical musical moment will happen in my life that moves me tears and fills me with joy.  My heart swells with love, and it’s kind of difficult to put into words how much those moments mean to me.   381 altre parole

Songs Of The Day

“Con gái phải mạnh mẽ lên em!”

Mấy tháng nay, tôi bắt đầu đi học tiếng pháp ở Viện trao đổi văn hoá với Pháp – viện nằm khiêm tốn trong lòng trung tâm thành phố, khuôn viên xanh và mộc mạc, không hiện đại lát kính bóng loáng hay rực màu sơn như các trung tâm ngoại ngữ khác. 1.728 altre parole

Con Gái Phải Mạnh Mẽ