Sau một thời gian dài lên kệ mẫu iPad 3 sẽ chính thức bị khai tử và không còn được Apple hỗ trợ trong thời gian tới. 392 altre parole