Tag » Keyblade

KHinsider tái hiện hình ảnh thanh keyblade biến hình của Sora trong Kingdom Hearts III

Đầu tháng trước tại sự kiện chào mừng việc ra mắt Kingdom Hearts 2.5 HD Remix diễn ra tại Burbank, California, Square Enix đã mang tới những hình ảnh đầu tiên trong Kingdom Hearts III nhưng điều đáng tiếc là những hình ảnh này không được công bố rộng rãi ra ngoài mà chỉ dành cho những thành viên có mặt tại sự kiện. 291 altre parole

Square Enix Games

Kingdom Hearts: Starting the Game with My Daughter

My daughter was still been mentioning Epic Mickey since we beat it. I enjoy playing games with my daughter, but I wasn’t a fan of Epic Mickey (possible understatement, there). 845 altre parole

Video Games

The Keyblade War

The Keyblade War is what started it all….

“Long ago, people lived in peace, bathed in the warmth of light. Everyone loved the light. Then people began to fight over it. 378 altre parole

Kingdom Hearts

Kingdom Heart

Decided to change it up a bit with some Kingdom Hearts fanart. I haven’t been doing much photography lately — just kinda been working on art.

Watercolor

Game On: Kingdom Hearts 2 (Part 49)

Chris, Shaun and Michelle tackle the madness that is Kingdom Hearts 2! This is the II.5 HD Remix version, which means there’s bonus content and shiny visuals. 42 altre parole

Video Games

Game On: Kingdom Hearts 2 (Part 48)

Chris, Shaun and Michelle tackle the madness that is Kingdom Hearts 2! This is the II.5 HD Remix version, which means there’s bonus content and shiny visuals. 42 altre parole

Video Games