Tag » Maiko

Sự khác biệt giữa Maiko và Geiko

Geisha ( 藝[芸]者 – Nghệ giả) là nữ nghệ kĩ chính thức hoạt động nghệ thuật phục vụ cho tầng lớp dân thường bao gồm ca múa nhạc, trò chuyện cũng như chơi các trò chơi giải trí. 1.969 altre parole

Kimono

Meet Fumika 富美夏, Geiko from Miyagawa-chô

Photos and article from Asahi Shimbun, April 13th, 2016. The top photo shows Fumika dancing in the Kyô Odori; bottom photo is of Fumika (left) with the Yoshifumi Ochaya proprietess, Yoshimi. 1.347 altre parole

Kyoto

#451

New year, New projects!

Not that I’m stopping the old ones, they are just on hold. I’ve been itching to paint my Warhammer 40,000 army, but I’m waiting for my partner to catch up, so we can paint them together. 283 altre parole

Colouring