Tag » Martiri

Robert Royal – „Martirii catolici din secolul al XX-lea“

Editura Sapientia, Iaşi, 2003; 400 p.; prefaţă de Virgil Nemoianu

Când se discută astăzi despre întunecatul veac al XX-lea şi înspăimântător de numeroasele sale victime, sunt menţionate în general două categorii: victimele nazismului şi ale comunismului (în această ordine!), trecându-se sub tăcere o a treia categorie – c r e ş t i n i i , persecutaţi, „vânaţi“, aruncaţi în închisori, torturaţi, ucişi cu egală ferocitate de regimurile de dreapta şi de cele de stânga din cele patru colţuri ale lumii. 1.707 altre parole

Recenzii

„Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist“

Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2007; 803 p.

Volumul Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist se constituie într-o „mărturie importantă despre ceea ce a însemnat puterea de jertfă creştină în România, într-un răstimp în care s-a urmărit îndepărtarea, pe orice căi şi prin orice mijloace, a Mântuitorului Iisus Hristos din sufletele şi din viaţa oamenilor. 831 altre parole

Recenzii