Tag » Puo

COSA SI PUĂ’ COMPRARE COI BITCOIN

Investire in criptovalute: quali comprare entro l’anno? Il Bitcoin ha avuto certamente il merito di inventare la criptovaluta e, grazie ai meriti guadagnati sul campo Dove pagare coi bitcoin in Italia Dai bed and breakfast ai tennis club, e in cui si pagava SOLO in bitcoin. 864 altre parole

Bitcoin

Puo ya Setswana

Ke boammaaruri gore Batswana ga se batho ba ba buang puo ya Setswana ba botlhe, mme ebile le yone teme ya Setswana e Batswana ka go farologana ba e buang e na le dipharologanyo tse di ntsi fela thata. 304 altre parole

Dikwalo tsa Setswana

Go ya ka fa ke tlhaloganyang ka teng, Batswana go tswa ditsong tsa bone ga se bakwadi. Mme se se raya gore dikitso ka go farologana tsa ditso tsa Batswana di ne di bolelwa, ke gore, di ne di fetisediwa dikokomane ka dipolelo le dinaane kgotsa mainane. 223 altre parole

Moruti!


Lefoko la letsatsi!

Mo go leno re itebagantse le lefoko la “moruti”. Lengwe la mafoko a a nkgatlhileng thata fa ke ntse ke utlwa batho ba le dirisa mo puong. 234 altre parole

S'kropo kgotsa Sekoropo!

Lefoko la letsatsi!

Mo go leno letsatsi re itebagantse le lefoko S’kropo kgotsa Sekoropo. Ga ke tlhomamise gore a lefoko le le tumile thata go ralala lefatshe leno mo merafeng yotlhe e e buang puo ya Setswana mo Botswana, kgotsa ke mo go mengwe fela. 223 altre parole

Seragantshwane!

Lefoko la Letsatsi!

Laboraro yona lefoko la letsatsi re kgethile “Seragantshwane“. Ga e kile yare mo bonyaneng jwa gago waa tsoma dinonyane le balekane o itse sentle gore ke bua ka eng. 235 altre parole