Tag » Puo

Moruti!


Lefoko la letsatsi!

Mo go leno re itebagantse le lefoko la “moruti”. Lengwe la mafoko a a nkgatlhileng thata fa ke ntse ke utlwa batho ba le dirisa mo puong. 234 altre parole

S'kropo kgotsa Sekoropo!

Lefoko la letsatsi!

Mo go leno letsatsi re itebagantse le lefoko S’kropo kgotsa Sekoropo. Ga ke tlhomamise gore a lefoko le le tumile thata go ralala lefatshe leno mo merafeng yotlhe e e buang puo ya Setswana mo Botswana, kgotsa ke mo go mengwe fela. 223 altre parole

Seragantshwane!

Lefoko la Letsatsi!

Laboraro yona lefoko la letsatsi re kgethile “Seragantshwane“. Ga e kile yare mo bonyaneng jwa gago waa tsoma dinonyane le balekane o itse sentle gore ke bua ka eng. 235 altre parole

Ikaniso ya Ntlha!

Gompieno re bone go le botlhokwa gore re lebe kwa morago, re gopole nako e Tona Kgolo (Prime Minister) wa ntlha wa lefatshe leno, Rre Sir Seretse Khama… 143 altre parole

Go Monate Jang!

Ao tlhe! Go monate jang!
Morwa Setlhomo o tlhongwa Tautona yo o mosha wa lefatshe la Botswana!

Go monate jang fa go rena kagiso le thokgamo mo lefatsheng la gaeno. 292 altre parole

Sananapo!

Mo go goleng game, ke gakologelwa dipina di le mmalwa tse re neng re tle re di opele kwa patlelong ga re tshameka le balekane bame. 132 altre parole

Mosupologo!

Ko-ko!
O mang?
Ke Mosupologo.
Mosopulogo ke mang?

Ke eo beke ee ncha betsho. Re solofela fa lo ntse le mahelo a beke a a nametsang.

157 altre parole