Tag » Reggio Emilia

Cách set-up các một hoạt động theo cảm hứng Reggio Emilia

Cách set-up các một hoạt động cho trẻ theo cảm hứng Reggio Emilia

  1. Bắt đầu với một câu hỏi

Các hoạt động theo cảm hứng Reggio thường về khám phá, tìm tòi, khám phá những giác quan, đặt câu hỏi, thử các giả thuyết/phương pháp, lên kế hoạch và suỹ ngẫm… 2.026 altre parole

El Kinder de Bastián. Parte I

Nuestro crecimiento como familia ha sido muy orgánico. La búsqueda incial del kínder de Bastián nos llevo a un lugar con un personal admirable pero con una administración que nos mostró la peor cara del capitalismo. 516 altre parole

Educación

Week 2 in the books!

It’s hard to believe that another week has gone by already! 2 weeks down, only 4 more to go. I feel like the rest of my time here is going to fly by and it will be over before I know it! 605 altre parole

General Information

Hướng dẫn áp dụng Reggio Emilia

Những điều cần ghi nhớ khi áp dụng Reggio Emilia

(Những lưu ý này có thể áp dụng tốt cho cả ba mẹ ở nhà hay thầy cô trên lớp) 713 altre parole

Reggio Emilia và Montessori - một vài khác biệt

Một vài so sánh giữa phương pháp giáo dục Reggio Emilia và Montessori để ba mẹ cùng tham khảo

1. Mục tiêu giáo dục

  • Montessori lấy mục tiêu giáo dục trẻ phát triển các kỹ năng…
  • 408 altre parole

Nền tảng của phương pháp tiếp cận REGGIO EMILIA

NỀN TẢNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN REGGIO
Lịch sử
Phương pháp tiếp cận Reggio cho tuổi ấu thơ đã được phát triển ở Reggio Emilia, một thành phố nhỏ ở miền bắc nước Ý, nơi rất coi trọng các dịch vụ cho trẻ em và gia đình. 2.824 altre parole

When Little People Have Big Emotions: Helping Young Children Develop Strategies for Self Regulation

“Learning and teaching should not stand on opposite banks and just watch the river flow by; instead, they should embark together on a journey down the water.

1.620 altre parole
Child Development